J.W. Miller® -插件式環形線圈電感

J.W. Miller® - Through-Hole Toroid Inductors

Bourns 很高興在此宣布由Bell工業公司收購 J.W. Miller磁性產品部門。J.W. Miller®磁性產品成立於1924年,為知名的標準與訂製磁性元件供應商,能滿足少量或大批生產的需求。完整產品系列包括高品質線圈、扼流圈、電感、變壓器等,配置方式有表面黏著式、插件式兩種。

JW Miller® Magnetic Products 的衝突礦產資源報告:CMRT

Series 資料表 產品圖片 遮蔽式 尺寸 電感範圍 電流範圍 工程 工程文件
2000 (V/H) 2000 (V/H) 2000 Yes 17.3 OD x 10.4 Thk 1.2 - 47 µH 3.2 - 20.2 A Downloads
2100 (V/H) 2100 (V/H) 2100_2200_2300 Yes 21.8 OD x 11.4 Thk 10 - 1,000 µH 1.3 - 10.8 A Downloads
2100HT (V/H) 2100HT (V/H) 2100_2200_2300 Yes 21.8 OD x 11.4 Thk 1 - 1,000 µH 1.6 - 21.7 A Downloads
2100LL (V/H) 2100LL (V/H) 2100_2200_2300 Yes 21.8 OD x 11.4 Thk 1 - 1,000 µH 1.5 - 21.4 A Downloads
2200 (V/H) 2200 (V/H) 2100_2200_2300 Yes 24.1 OD x 14 Thk 10 - 1,000 µH 1.9 - 12.5 A Downloads
2200HT (V/H) 2200HT (V/H) 2100_2200_2300 Yes 24.1 OD x 14 Thk 1.2 - 1,000 µH 1.9 - 23.8 A Downloads
2200LL (V/H) 2200LL (V/H) 2100_2200_2300 Yes 28 OD x 14 Thk 1 - 1,000 µH 2.4 - 26.1 A Downloads
2300 (V/H) 2300 (V/H) 2100_2200_2300 Yes 32.5 OD x 16.5 Thk 10 - 10,000 µH 2.4 - 20 A Downloads
2300HT (V/H) 2300HT (V/H) 2100_2200_2300 Yes 32.5 OD x 16.5 Thk 1.2 - 1,000 µH 2.9 - 38.7 A Downloads
2300LL (V/H) 2300LL (V/H) 2100_2200_2300 Yes 32.5 OD x 16.5 Thk 1.5 - 1,000 µH 3.5 - 34 A Downloads
5700 5700_series
5700 Yes 14 - 54 OD x 5.1 - 23.8 Thk 10 - 8,000 µH 1 - 11 A
Please take a quick survey
網路調查  
Opt out

Bourns網路調查

請回答盡可能多的問題,1分代表非常糟,5分代表非常好。
在我們的網站上搜尋內容方便嗎?
您對網站的內容滿意嗎?
搜尋您所需內容的時間比您預計的要多還是要少?
您會向您的朋友或同事推薦我們的網站嗎?