Search
Languages

设计包-设计包-面板控制器

面板控制器是针对经常需要调整的应用而设计,可用旋转式与滑调式二种面板控制器类型,材料有碳、陶瓷金属,以及导电塑料可供选择。

这些装置可用于各种尺寸与轴/套的结合,有些型号可使用于旋转式开关与密封式。主要应用包含混音器、测量仪器、消费电子产品、医疗器材等。

如您想索取设计包,请向所在地之Bourns 营业处或授权代理商洽询。

设计包号码 设计包图片 料号 零件数
H-830 dk_H-830_photo 3310C-025-203
3310C-002-204
3310P-001-502
3310P-002-503
3310Y-001-103
3310Y-002-104
H-37-5 (lock washer)
H-38-1 (nut)
3
H-830-1 dk_H-830-1_photo 3310C-002-103L
3310H-001-103L
3310H-004-502L
3310H-026-103L
3310P-001-103L
3310Y-025-103L
H-37-5 (lock washer)
H-38-1 (nut)
2
H-831 dk_H-831_photo 3310C-002-103L
3310H-001-103L
3310H-004-502L
3310H-026-103L
3310P-001-103L
3310Y-025-103L
H-37-5 (lock washer)
H-38-1 (nut)
2
H-850 dk_H-850_photo 3310C-002-103L
3310H-001-103L
3310H-004-502L
3310H-026-103L
3310P-001-103L
3310Y-025-103L
H-37-5 (lock washer)
H-38-1 (nut)
2